Kulturna baština

Područje grada Trilja obiluje mnoštvom materijalnih i nematerijalnih dobara iz raznovrsnih perioda koji su pod zaštitom Ministarstva kulture RH.

Rimski legijski logor Tilurij (Tilurium) smjestio se na sjeveroistočnom dijelu visoravni iznad Trilja, na desnoj obali rijeke Cetine (Hyppus), kao jedno od najznačajnijih vojnih središta rimske provincije Dalmacije - tabor VII. rimske legije...

Nedaleko od legijskog uporišta Tilurium (Gardun pored Trilja), na položaju Samoleč, pronalaze se ostaci antičkog kolnog puta cestovne mreže koja je povezivala grad Salonu sa zaleđem rimske provincije Dalmacije. Napuštajući Salonu preko Kliškog prijevoja...

Arheološki lokalitet groblja sa stećcima smjestio se u blizini sela Voštane, na južnom obronku Kamešnice, na položaju zvanom “Na Mašete”. Stećci pokrivaju visoravan na prijevoju između Sinjskog i Livanjskog polja. Uz nekoliko sljemenjaka...

Utvrda Nutjak nalazi se 3 km nizvodno od Trilja, na desnoj obali rijeke Cetine. Podignuta je na litici iznad rijeke, nedaleko od mjesta gdje Cetina napušta Sinjsko polje i nastavlja svoj vijugavi put kanjonom do ušća u Omišu...

Tvrđava je sagrađena na uzvisini sjeveroistočno od Trilja u svrhu nadziranja jedne od najvažnijih komunikacija koja još od prapovijesti vodi kroz unutrašnjost Dalmacije. Sačinjavaju je dvije kule povezane izduženim dvorištem. Istočna kula, veća i bolje sačuvana, izvana je nepravilna okrugla tlocrta, a iznutra osmerokutna s očuvanim bunarom...

Novosti

  • 04. ožujka 2024.

    Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN13/22), članka 41. Statuta Turističke zajednice grada Trilja (Službeni glasnik grada Trilja 2/2020) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Trilja o ponovljenom raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu Turističke zajednice grada Trilja,.....

Obavijesti