Utvrda Nutjak

Utvrda Nutjak

Zaštićeno kulturo dobro

Utvrda Nutjak nalazi se 3 km nizvodno od Trilja, na desnoj obali rijeke Cetine. Podignuta je na litici iznad rijeke, nedaleko od mjesta gdje Cetina napušta Sinjsko polje i nastavlja svoj vijugavi put kanjonom do ušća u Omišu.

Krajem XV. stoljeća poljički knez Žarko Dražojević inicirao je izgradnju utvrde kako bi ojačao sjevernu granicu Poljičke kneževine u obrani od Turaka. Žarko Dražojević iskazao se kao jedan od najistaknutijih hrvatskih velikaša u borbama s Osmanlijama. Poginuo je 1508. godine i pokopan je u splitskoj katedrali. Nutjak je osvojen oko 1513. godine kada je pala i obližnja utvrda Čačvina. Mirom u Srijemskim Karlovcima 1699. godine Nutjak je dodijeljen Veneciji, a suprotna obala Cetine i tvrđava Čačvina ostale su pod turskom upravom. Uskoro Nutjak gubi na strateškoj važnosti jer je na Gardunu podignuta manja mletačka utvrda, tzv. Guardia (lokalitet Stražbenica u blizini crkve sv.Petra), odakle se mogao nadzirati obližnji turski teritorij, kao i prijelaz preko rijeke Cetine u Trilju.

Utvrdom dominira velika kružna kula, dok se na terasama južno od kule nalaze ostaci zidova drugih objekata koji su bili u funkciji obrane i stanovanja.

Na istom lokalitetu pronađen je arheološki materijal iz ranijih razdoblja pa se može pretpostaviti da je kula Nutjak nastala na prapovijesnom lokalitetu.

Foto: Emil Škare

Novosti

Obavijesti