Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu javne površine (Gradski park) za održavanje manifestacije '7th Thrill Blues Festival'

14.06.2024.

  O D L U K A o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu javne površine (Gradski park) za održavanje manifestacije ''7th Thrill Blues Festival''

Članak 1.

Najpovoljniji ponuditelji na Javnom pozivu za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ''7th Thrill Blues Festival'' od 05. srpnja do 07. srpnja 2024. godine.

Red. br.

Naziv ponuditelja

Iznos ponude ( eur/kn)

Broj lokacija

1.

ZADRUGA MALI LUSTER, Peričićeva 20, Split

4.530,00 eur

1

2.

ZADRUGA MALI LUSTER, Peričićeva 20, Split

4.170,00 eur

1

 

Članak 2.

Ponuditelj koji je u članku 1. ove Odluke ponudio je veći iznos.

 

Članak 3.

Javna površina za navedenu namjenu dodjeljuje se na korištenje u vremenskom periodu od 05. srpnja do 07. srpnja 2024. godine. Odobrava se početak pripremnih radnji montaža u srijedu 03.srpnja 2024. godine u jutarnjim satima, dok se demontaža mora odraditi najkasnije do 09. srpnja 2024. godine.

Članak 4.

Turistička zajednica grada Trilja izdat će Rješenje o korištenju javne površine odabranom ponuditelju.

Članak 5.

Ponuditelj je dužan pridržavati se svih uvjeta iz Javnog poziva za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ''7th Thrill Blues Festival'' od 05. srpnja  do 07. srpnja 2024. godine.

Članak 6.

Protiv ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja može se podnijeti prigovor Turističkoj zajednici grada Trilja u roku od 8 dana od objave Odluke.

 Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Trilja, a objavit će se na web stranici Grada Trilja i Turističke zajednice grada Trilja.

Ivan Bugarin dipl.ing.el.

Predsjednik Turističke zajednice grada Trilja